Дистанційне навчання

 

    Організація дистанційного навчання     Вчимося робити цифрові технології нашою новою суперсилою! Адже дистанційне навчання — чи не найдієвіший спосіб для педагога познайомитись із нестандартними й новаторськими методами роботи


   Рекомендуємо використовувати найбільш затребувані методи для дистанційного навчання: пояснювально-ілюстративний, дослідницький, репродуктивний, частково пошуковий (евристичний); програмованого навчання. Під час дистанційного навчання доцільно використовувати такі інтерактивні методи, які використовуються під час дистанційно-очного навчання: «Керована лекція», «Коло ідей», «Бажано. Обов’язково. Не можна».

Водночас, доцільно застосовувати методи, що забезпечують оволодіння мовою: практичні, репродуктивні, проблемні, пошукові, словесні, наочні, дедуктивні, індуктивні); мотиваційні, контролю й самоконтролю.

Модель дистанційного уроку повинна мати такі елементи:

 1. Мотиваційний блок. Мотивація – необхідна складова дистанційного навчання, яка повинна підтримуватися впродовж усього процесу навчання. Велике значення має конкретна мета, яка ставиться перед учнями. Мотивація швидко знижується, якщо рівень поставлених завдань не відповідає підготовці учня.
 2. Інструктивний блок (інструкції і методичні рекомендації).
 3. Інформаційний блок (система інформаційного наповнення).
 4. Контрольний блок (система тестування і контролю).
 5. Комунікативний і консультативний блок (система інтерактивної взаємодії учасників дистанційного уроку з учителем і між собою).

Кому підходить така модель? Підходить для учнів будь-кого віку.

Суть. Це найпростіша для реалізації модель, яка поєднує навчання вдома та в навчальному закладі. Для організації такої роботи клас об’єднується у групи (наприклад, по 15 учнів, з яких 15 - навчається вдома, а 15 – в школі, потім групи міняються).

Організація змішаного навчання за моделлю «Перевернутий клас»


 

Удома школярі в онлайн-форматі опрацьовують новий теоретичний матеріал: дивляться відеолекції педагогів, читають статті з довідковими матеріалами із запропонованої теми, виконують запропоновані тренувальні вправи тощо. 

У школі педагог проводить уроки за розкладом, пояснює новий теоретичний матеріал, допомагає виконувати практичні та лабораторні роботи, пояснює складні завдання тощо. Учні опрацьовують новий теоретичний матеріал, закріплюють вивчене чи актуалізують отримані знання, виконують контрольні, практичні та лабораторні роботи.

Якщо дозволяють технічні можливості, то учні, які знаходяться вдома, можуть синхронно слухати пояснення вчителя через використання різноманітних сервісів, зокрема ZOOM, Google Classroom тощо.

Як можливий варіант можна застосувати наступний варіант.

Педагог з учнями, які навчаються в школі, проводить уроки за розкладом тривалістю 30 хвилин, а 15 хвилин, які залишаються, використовує як час для онлайн-консультацій для школярів, які навчаються вдома (онлайн-консультації проводяться теж за відповідним розкладом згідно з розкладом уроків у зазначений день).

 

УВАГА! Для запропонованої моделі змішаного навчання у кожного учня має бути телефон, планшет чи ноутбук із доступом до інтернету. Це пов'язано з тим, що змішане навчання має обов'язково містити елементи онлайн-освіти. 

Запропоновану модель змішаного навчання можна адаптувати та модифікувати для конкретного класу (закладу), спираючись на кількість школярів у класі (школі), здібності учнів, технічні можливості здобувачів освіти( педагогів, школи).

Важливо для організації змішаного навчання

 1. Живі події. По суті, “живе спілкування” передбачає частину звичної роботи “в аудиторії” з вчителями та іншими учнями. Залежно від системи змішаного навчання у конкретному випадку кількість та тип офлайн-активності будуть різними. Проте, вона — необхідна як частина освітнього процесу.

 2. Онлайн-контент (самостійне навчання). Під час такого типу роботи учень(-ниця) самостійно опрацьовує матеріали у зручному для нього (неї) темпі та місці. Важливо, щоб учителі надавали повні та зрозумілі інструкції щодо тієї роботи, яку має самостійно зробити учень(-ниця).

 3. Співпраця. Поєднує два ключових елементи: робота з однолітками і робота з вчителями. Завдяки роботі з однолітками учні можуть знаходити нові рішення та ділитися отриманим досвідом та знаннями. Через особисту роботу з вчителем(-кою) учень(-иця) може отримувати відповіді на індивідуальні запитання та уточнювати незрозумілі моменти. Важливо, що подібна співпраця може відбуватися як у класі під час виконання групових завдань, так і через електронну пошту чи соціальні мережі.

 

Організація дистанційного навчання

     Карантин через коронавірус – це виклик для всіх освітян. Педагоги разом із батьками та дітьми опинилися  у стресовій ситуації без чітких алгоритмів дій, інструкцій, а також сам на сам із ключовим питанням – як організувати процес дистанційного навчання.

     Успіх роботи  в умовах карантину залежить від активної взаємодії всіх учасників освітнього  процесу, технічних можливостей та, насамперед, навичок педагогів у сучасних інформаційних та цифрових технологіях.


 • Як створити Google Site (Гугл сайт)?

https://www.youtube.com/watch?v=1hG0DPMbdyM&feature=share&fbclid=IwAR00LF0PvvQpBN24ryvBr5oOcDV0aX2EJF_j5ZoYjE-6or-Kafeu5lvpvo0

 • ZOOM – дистанційне навчання

(інструкція для дітей, батьків та вчителів).

https://docs.google.com/document/d/1CHj5iG9O3fn1ZGFl7WL0f8wzTEZQVEJ35vSxRdB0KI/edit?fbclid=IwAR2IaDHS6fmUU2gx4vLTJ6BaXkjbw1d89hcmpDgzxBb-LyNGl2bhTTaaNrc

 • Як провести онлайн урок з презентацією?

https://www.youtube.com/watch?v=WBL3JpWJ74&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3fHqoLUXt3zSJ9lpoBpqs6I59vMEBW_LCZksqQPXlP27NuCKgTLzFrypc

Покрокова інструкція приєднання до Google Classroom

Використання платформи "Kahoot"для дистанційного навчання

Технологія створення уроку

Процедура оцінювання в Google Classroom

Пам'ятка для тих, хто створює експрес - уроки


Заходи для організації дистанційного навчання в умовах карантину

 1. Робота за принципом перевернутий клас або змішаного навчання (теоретичний матеріал дається на самостійне опрацювання дітям, а практичне завдання перевіряється дистанційно).

2. Організація онлайн-консультацій педагогів.

3.  Надання учням планів уроків для самостійного опрацювання (подача теоретичного матеріалу через ілюстративне чи графічне зображення, лінк та відео для перегляду, check-list для закріплення знань і творче завдання, виконання якого дистанційне).

4.  Уроки через Skype, ZOOM тощо.

5.  Створення груп у VIBER (учитель надсилає завдання, отримує виконані).

6.  Використання платформ   «ClassDojo», «Google Classroom»  для створення віртуального класу (учитель створює публікації, прикріплює завдання PDF-файли, посилання на веб-ресурси, фотографії, скріпи підручників; учні виконують завдання, малюють роботу, фотографують чи знімають коротке відео, надсилають вчителю; роботи можна оцінювати відповідними балами)

7. Використання безкоштовного сервісу онлайн-тестів освітнього проєкту «На Урок».

8  Перегляд відеоуроків  по телебаченню.

9 Застосування інструментів спілкуванняелектронна пошта; особисті сайти чи блоги учителів тощо.

 

Методичні
рекомендації щодо організації навчальної діяльності учнів з вивчення української мови і літератури, зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти за допомогою дистанційних технологій

          Карантин вніс корективи у звичну і, здавалося, таку зрозумілу діяльність освітніх закладів, зокрема шкіл. Уроки в класній аудиторії, безпосереднє спілкування з педагогом, емоційний контакт з однокласниками все стало неможливим через важливість дотримання карантинного режиму. Але освітній процес не може зупинитися на карантин, тому на допомогу прийшло дистанційне навчання.

          Існує чимало способів організації дистанційного навчання української мови і літератури для учнів під час карантину. Звичайно, більшість з них потребує технічного забезпечення. Проте варто не забувати й про традиційні методи роботи з учнями на відстані.
По-перше, потрібно скласти 
календарно-тематичне планування, адаптоване до періоду карантину, врахувавши, які теми можуть бути винесені на самостійне вивчення учнями, а які потребують обов’якового роз’яснення вчителем. Складні теми не варто пропонувати для самостійного опрацювання школярам. По-друге, серед  завдань мають бути і такі, що передбачають роботу з підручником. Список таких завдань має містити чітко зазначені параграфи, сторінки та перелік вправ чи інших видів роботи. При цьому вчителі-предметники мають дозувати зміст та обсяг завдань для самостійної роботи учнів, аби уникнути перенавантаження.

          Уроки онлайн – обмін інформацією в режимі прямої трансляції (вебінар). Перша умова проведення: учні та вчитель повинні бути забезпечені відповідним технічним обладнанням (ноутбук, планшет або комп’ютер з веб-камерою), мати підключення до мережі Інтернет. Друга умова: усі учні, роз’єднані територіально, повинні в призначений час приступити до роботи. Форми навчання у такому випадку використовують традиційні, але дещо модифіковані. При цьому між учителем та учнівською аудиторією існує безпосередній зв’язок: пряма відеотрансляція, демонстрування презентації (зокрема колективний перегляд відео); обмін документами Microsoft Office; демонстрування робочого столу або активних програмних додатків із комп’ютера педагога. Якщо не всі учні мають доступ до якісного сигналу мережі Інтернет, варто скористатися іншими соціальними мережами: вайбер, інстаграм, телеграм-канал та ін.

          Слід зауважити і про індивідуальний підхід до учнів. Тому завдання мають бути диференційовані (комусь достатньо виконати тести, а хтось може написати творче завдання). Варто з самого початку визначитися у скільки балів яке завдання оцінюється або ж електронною поштою розіслати індивідуальні завдання до певного уроку.
          Для організації дистанційного навчання з української мови і літератури є чимало електронних ресурсів, які стануть у пригоді вчителеві-словеснику.

УКРАЇНСЬКА МОВА

 • Сайт Олександра Авраменка – доцента Київського університету імені Бориса Грінченка:

http://xn--80aafnzkijm.xn--j1amh/; http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky.

          Тут зібрано всі уроки відомого мовознавця Олександра Авраменка, які за своєю наповнюваністю відповідають деяким темам з української мови або ж можуть бути використані учнями з метою підвищення свого рівня культури мовлення. Експрес-уроки української мови від Олександра Авраменка вчитель може рекомендувати учням з метою ознайомлення конкретного слововживання з подальшим обговоренням у гугл-класі. Можна запропонувати учням створити відеоролик за аналогією до уроків О.Авраменка і презентувати під час відновленого освітнього процесу, або прикріпити на платформі у дистанційному класі для обговорення.
«Лайфхаки з української мови», або Українська мова для дорослих і школярів: 

https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/.

          Цей онлайн курс ― спільна розробка EdEra та Освіторії. Він складається з 5 модулів, що налічують 16 тем, і триває загалом 5 тижнів по 4 години на тиждень. Форма подачі матеріалу – відео з лайфхакамиТакож цей курс ― хороший помічник для учнів старших класів, які хочуть успішно скласти ЗНО. Кожен урок-лайфхак супроводжується робочими аркушами з завданнями для перевірки засвоєння знань і тестами.

«Тренажера з правопису української мови»:

https://webpen.com.ua/.
Зручний ресурс для вивчення та засвоєння мови з великою кількістю завдань для самоперевірки. Усі правила супроводжуються відеоуроками, а також численними онлайн-вправами. Якщо виникають складнощі з вибором правильного варіанта, можна натиснути кнопку «Підказка», і одразу запропонують відповідне правило. Кількість спроб необмежена. Крім того, постійно додаються нові завдання.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

          Для опрацювання навчального матеріалу з літератури під час карантину доцільно рекомендувати ознайомитися та скористатися матеріалами таких онлайн-ресурсів:

https://wisecow.com.ua/literatura/ukrayinska-literatura-v-imenax/ . Курс лекцій від WiseCow. Історії від Ярини Цимбал та Євгенія Стасіневича –українських літературознавців сучасності.

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:Osvitoria_and_EdEra+lifehacks201+lifehacks201/about - онлайн-курс у формі корисних порад (лайфхаків), що допоможе простежити історію розвитку мистецтва слова від фольклору й перших писемних пам’яток до сучасної української літератури, опанувати базовими теоретико-літературними поняттями, виробити навички аналізу художніх творів,  повторити та систематизувати вивчений матеріал, підготуватися до ЗНО. 
          Методика дистанційного навчання української літератури – нова форма й інший рівень взаємодії педагога й здобувачів освіти,  який передбачає виконання завдань, прослуховування, тестування, слухання,  читання текстів, і головне – зворотний зв'язок з учителем у  процесі навчання. Академічна свобода вчителя дозволяє обрати словеснику форми й методи реалізації дистанційного навчання:  онлайн-консультації вчителів, вебквести, інтерактивні вправи, уроки через Skype тощо.
 Під час організації дистанційного навчання з української літератури доцільно працювати через онлайн-платформи, використовувати методики «Переверненого класу» чи іншого типу змішаного навчання. Методика навчання за принципом «Перевернений клас» або змішане навчання передбачає самостійне прочитання здобувачами освіти літературного твору,  а практичні завдання закріплюються в класі чи під час групових робіт.  Цю методику використовують при традиційному  (класному) навчанні, вона буде ефективною й під час карантину, якщо роботи учнів перевіряти дистанційно.
Окрім чіткого переліку літературних творів, запланованих для вивчення під час карантину, важливо також надати покрокові інструкції батькам і дітям, як організувати самостійну роботу вдома. Наприклад: прочитайте літературний твір, перегляньте відеоурок, створіть ментальну карту, виконайте інтерактивну вправу, скриншот виконаного завдання надішліть на електронну пошту вчителя тощо.

Навчальні матеріали для дистанційного навчання:
https://hoippo.km.ua/?page_id=1409&fbclid=IwAR28Jg0w87aiyWK11bMN3rK1nAlCucsR4KdCRWkP0Zx3T35fBYWxQCnUTcw

Графік трансляцій курсів із підготовки до ЗНО під час карантину:
https://www.schoollife.org.ua/grafik-translyatsij-kursiv-z-pidgotovky-do-zno-pid-chas-karantynu/?fbclid=IwAR2zSW8OYnBAurldZo0TNACFZGZGeLTvwC_XIAbUu1gAtQh7H3Ofphp0UjM

Дистанційне навчання на телебаченні (трансляція відео уроків) – канал «Рада»:
https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-po-televizori-kanal-rada-ta-mon-translyuvatymut-videouroky/?fbclid=IwAR2Hb4GNNhpd2isHLQW-HJL0KK2cjkfLB_4Lwlr4DN-hRq1P9kOgcoM-qAE

Лайфхаки з української мови:
https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/?fbclid=IwAR0WA_GJBB7JwSnt_7iAYHpuSJm-AmZAsNTo5jURN0C0zYNxZzDea6D2KW4

Інструменти для дистанційної роботи:
https://drive.google.com/file/d/10GdsDosqMBcKaj_VVfpozx99p9BrNX5S/view?fbclid=IwAR2gjQhU6sxYivMAVuG69M0HFWKR6ezE2roZ3G1tk_fxMHomCTtFJjs642E

Факти з біографії письменників на ЗНО:
https://www.youtube.com/watch?v=5u1a9MfVgsU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1rp9z0cFDPUw5SAfyR9aguxQHm1SfcrAUFEQg0vd8q6DfTTdCflcyGGFk

Перелік слів із правильним наголосом до ЗНО-2020:
http://osvita.ua/test/advice/65116/?fbclid=IwAR1X5n1b59Wc0YnJoRtnVS_zRl9tw__0z8kqSLugD1lxkNHHf0x7AKb_ehs

Цікавинки для створення оригінальних завдань: https://padlet.com/Perinola/3a2gzque1rm6?fbclid=IwAR3CcVk2SV-5N6QrnR09-6GNjuXqgR35UbL5iiZ0xiHA52XuHC5XoJtUKxw

Безкоштовний подкаст до ЗНО з української літератури:http://osvita.ua/test/70536/?fbclid=IwAR04iaNTyNeWKeU2OOK4DDQuEOXlnNCJdj3F6pDfeDOZ5tUpV79Eyapav-o

Експрес-уроки української мови О.Авраменка

http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky?fbclid=IwAR216NuNFi1j-iqg1N7ZdloskYDtFPH50MeEQ8RmeTIgfgsaH0zv1W20Inw

Онлайн-тести «На урок» (для повноцінної дистанційної перевірки знань, які здобули учні під час самостійної роботи):
https://naurok.com.ua/post/organizaciya-distanciyno-roboti-pid-chas-karantinu?fbclid=IwAR1Lh30wnp-hxEOlPrceKKZaAwtNhMM8fgUaDr-8z8Ifq_1t2EmE7-wapDs

Онлайн-сервіси для вчителів
http://osvita.ua/school/71967/?fbclid=IwAR0QTaSZb5_-kjzcEq0ecNZHiM1pTw8ZB7t41nYFDpaK6FUN61mWbAgeqks

Сервіси дистанційного навчання для вчителів

Аудіодиктанти: https://svitlanashev.blogspot.com/2017/10/9_20.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR2kSW8JhXMTieAnGwQ5EBkAzITko9PpJIQMewbvOwFV9A2yjVypn-nQqkY 

Організація дистанційного навчання. Методичні рекомендації
Немає коментарів:

Дописати коментар

                       Шановні колеги, учні,  батьки!       Щиро вітаю Вас з початком нового навчального року!         Зичу добра та миру, н...