Інтерактивні вправи

    

       Подані завдання допомагають викладачу  української мови  та літератури ефективніше та цікавіше подати програмовий матеріал, зацікавити учнів даними  уроками, урізноманітнити їх діяльність, сприяють розвитку мислення і творчої діяльностіФонетика. Лексикологія.


Узагальнюємо знання з фонетики

Алфавіт

Типи словників

Лексичне значення слова

Лексичне значення іншомовних слів

Зайві визначення слів

Однозначні та багатозначні слова

Установи відповідність    

Лексикографічна вікторина 

Поєднай фразеологізм та його значення .

Встанови відповідність. Фразеологізми.

Знайди зайві фразеологізми

Доповнюємо текст фразеологізмами

                                                Практична риторика

Добери термін до визначення

Правила ведення суперечки

Визначаємо різновид суперечки

Промова

                                  Стиль. Стилістична робота

Визначаємо стиль уривка

Синтаксичні одиниці стилю

Синтаксичні одиниці в тексті

Доповнюємо текст

                                          Текст

Добери заголовок

Упорядковуємо текст

Ділимо текст на абзаци

Добери епіграф до тексту

План до тексту

                                                   Орфографічна норма


Правопис великої літери

Апостроф

Написання И, І, Ї

Правила переносу слів

                                           Будова слова та словотвір

Визначити твірну основу

Виділити постфікси

Способи творення

Схема слова

Розбери слово за будовою

Виділити корінь слова

                                                          Морфілогічна  норма

Визначити частину мови

Морфологічний розбір

Перехід прикметника в іменник

Розряди прикметників

Ступені порівняння прикметників

Знайди зайве дієслово

Дієприслівникова вікторина

Дієприкметникова вікторина

Займенник

Позначення часу

Числівник з іменником

Написання прислівників

Сполучник за значенням

Правопис сполучників

Частка "НЕ"

                                  Словосполучення

Знайди словосполучення

Головне слово в словосполученні

Визначити тип словосполучення

Вид зв'язку в словосполученні

Редагувати словосполучення

                                        Речення

Вибрати речення

Односкладне речення

Визначити вид речення

Порядок слів у реченні

Тире між підметом та присудком

Виділити звертання

Розділові знаки при вставних словах

                               Порівняльний зворот

Розділові знаки при порівняльному звороті

Розділові знаки при порівняльному звороті

Розділові знаки при порівняльному звороті

                                Складне речення 

Визначити тип складного речення

Структура складного речення

Утвори складне речення

                          Пряма, непряма мова

Перетворення прямої мови на непряму

Знайди помилку

Розділові знаки при прямій мові

Немає коментарів:

Дописати коментар

                       Шановні колеги, учні,  батьки!       Щиро вітаю Вас з початком нового навчального року!         Зичу добра та миру, н...